Nabídka programů pro skladové hospodářství

===

Všechny programy nabízejí tyto funkce:

* adresář;

* možnost připojení elektronického dokumentu k řádku dokladu;

* výběry, hledání a třídění dle pořízených dat;

* export dat do textového souboru, MS Excelu, MS Accessu;

* ochranu dat před neoprávněnými uživateli;

* zálohování pořízených dat.

===

Sklad

Aplikace zabezpečuje následující činnosti:

* správu jednoho nebo více skladů (metoda FIFO);

* správu katalogu materiálu;

* pořízení příjemky a výdejky;

* tisk příjemky a výdejky, přehledů příjmů a výdejů, stavů dle materiálu;

* tisk standardní skladové reglety a skladové karty materiálu.

nahoru

===

Pokladna + sklad

Aplikace zabezpečuje následující činnosti:

* správu jednoho nebo více skladů (metoda FIFO);

* správu katalogu materiálu;

* pořízení příjemky a výdejky;

* tisk příjemky a výdejky, přehledů příjmů a výdejů, stavů dle materiálu;

* tisk standardní skladové reglety a skladové karty materiálu;

* správu pokladní knihy;

* definice jedné nebo více pokladen pro zadaný účetní rok;

* pořízení příjmů a výdajů hotovosti z pokladny;

* tisk příjmového/výdajového dokladu;

* tisk daňového dokladu;

* automatický výpočet stavu pokladny po každém pohybu;

* výčetku;

* možnost zaúčtování pohybu;

* tisk pokladní knihy.

nahoru

===

Sklad potravin s normováním jídel a spotřebním košem

Aplikace nabízí tyto funkce:

* správu jednoho nebo více skladů (metoda FIFO);

* správu katalogu potravin;

* správu katalogu jídel;

* pořízení příjemky a výdejky;

* definici kategorií strávníků podle věku;

* správu jídelních lístků;

* porovnání finančních norem jídel dle počtu strávníků a výdeje ze skladů;

* tisk příjemky a výdejky, přehledů příjmů a výdejů, stavů dle materiálu;

* tisk standardní skladové reglety a skladové karty materiálu;

* tisk sestav jídelních lístků;

* tisk sestavy „spotřebního koše“ dle vyhl. MŠMT.

nahoru

===

Sklad potravin s normováním jídel a s výpočtem nutričních hodnot pro zdravotnická zařízení

Modul nabízí tyto funkce:

* správu jednoho nebo více skladů (metoda FIFO);

* správu katalogu potravin;

* správu katalogu jídel;

* pořízení příjemky a výdejky;

* možnost definice kategorií strávníků podle druhu diety;

* správu jídelních lístků;

* porovnání finančních norem jídel dle počtu strávníků a výdeje ze skladů;

* výpočet průměrných denních nutričních hodnot dle jídelních lístků za dané období dle dané kategorie strávníků;

* tisk příjemky a výdejky, přehledů příjmů a výdejů, stavů dle materiálu;

* tisk standardní skladové reglety a skladové karty materiálu;

* tisk sestav jídelních lístků;

* tisk sestavy „formátovaný rozpis jídel a surovin pro aktuální den“ (rozpis pro kuchyň).

nahoru

===

Sklad s možností prodeje

Aplikace nabízí tyto funkce:

* správu jednoho nebo více skladů (metoda FIFO);

* správu katalogu materiálu;

* pořízení příjemky a výdejky;

* tisk příjemky a výdejky, přehledů příjmů a výdejů, stavů dle materiálu;

* tisk standardní skladové reglety a skladové karty materiálu;

* tisk dodacího listu a vydané faktury.

nahoru

===

Sklad s možností prodeje a evidencí spotřební daně

Aplikace nabízí tyto funkce:

* správu jednoho nebo více skladů (metoda FIFO);

* správu katalogu materiálu;

* pořízení příjemky a výdejky;

* tisk příjemky a výdejky, přehledů příjmů a výdejů, stavů dle materiálu;

* tisk standardní skladové reglety a skladové karty materiálu;

* tisk dodacího listu a vydané faktury.

nahoru

===

Ochranné pracovní pomůcky

Aplikace nabízí tyto funkce:

* evidenci pracovníků;

* správu "karet" pracovních pomůcek;

* správu katalogu ochranných pracovních pomůcek;

* definici seznamu pracovních pomůcek dle profesí;

* evidenci ochranných pracovních pomůcek přidělených konkrétním pracovníkům;

* sledování doby použitelnosti;

* univerzální výběr a tisk seznamů ochranných pracovních pomůcek.

nahoru

===

Majetek

Úloha zabezpečuje následující činnosti:

* pořízení „karet“ majetku, pořízení „karet“ drobného majetku; evidence z hlediska středisek, zodpovědných osob, míst uložení;

* možnost zatřídění majetku dle číselníků CZ-CPA a CZ-CC (ČÚS 708);

* univerzální výběr a tisk seznamů a inventurních sestav majetku, univerzální výběr a tisk seznamů a inventurních sestav drobného majetku;

* volba typu odpisového plánu včetně nerovnoměrného, automatický výpočet daňových odpisů pro jednotlivé roky od zařazení do konce životnosti;

* možnost odepisování komponentního, výkonového, odepisování souboru, možnost odepisování samostatného technického zhodnocení;

* možnost přerušení odepisování;

* možnost zadání zůstatkové ceny;

* automatický výpočet účetních odpisů pro jednotlivé měsíce od zařazení do konce životnosti, okamžitý přehled odpisů;

* možnost potlačení automatického výpočtu odpisů;

* opakovaný vklad drobného majetku;

* libovolný počet technických zhodnocení s automatickým přepočtem následujících daňových a účetních odpisů;

* zpětně zjistitelná historie každého majetku od zařazení karty přes provedení odpisů až po technické zhodnocení a další operace;

* zaúčtování odpisů.

nahoru

===

Demoverze všech programů si stáhněte na stránce ke stažení

Máte-li zájem o zakoupení nebo předvedení některých programů, objednejte na adrese:

Ing. Hana Nídlová

Nádražní 289

363 01 Ostrov

nebo telefonicky 604 684 395

nebo e-mailem:h.nidlova@nidl.cz

nahoru