Nabídka programů pro pečovatelskou službu

===

Všechny programy nabízejí tyto funkce:

* adresář;

* možnost připojení elektronického dokumentu k řádku dokladu;

* výběry, hledání a třídění dle pořízených dat;

* export dat do textového souboru, MS Excelu, MS Accessu;

* ochranu dat před neoprávněnými uživateli;

* zálohování pořízených dat.

===

Pečovatelská služba včetně stravného a rozvozu jídel

Komplet obsahuje následující moduly:

nahoru

===

Modul: "Pečovatelská služba"

Úloha zabezpečuje následující činnosti:

* správu evidenčních údajů o klientech pečovatelské služby;

* správu definovaných úkonů klientů (pro tisk smlouvy);

* správu doplňujících údajů dle vlastní definice;

* správu smluv;

* správu realizovaných úkonů za období;

* správu přístupu oprávněných pracovníků do všech nebo jen zadaného okrsku;

* automatickou přípravu předpisů zrealizovaných úkonů s možností evidence plateb;

* výběry, přehledy a tisky z realizovaných úkonů včetně rekapitulací úkonů dle okrsků, pečovatelských domů, období a druhů úkonů;

* výběry, přehledy a tisky z předpisů a plateb; tisk poštovních poukázek;

* tisk seznamu klientů; tisk sestavy narozeniny a jubilea;

* výběry, přehledy a tisky z pořízených doplňujících údajů, z definovaných úkonů;

* tisk sestavy „kontrola vyúčtování výkonů“;

* export dat do systému MPSV.

nahoru

===

Modul: „Stravné a rozvoz jídel“

Modul nabízí tyo funkce:

* definici objednávek stravného pro klienta v daném období včetně tisku stravenek;

* automatickou přípravu předpisů za stravné s možností evidence plateb;

* správu tras rozvozu jídel;

* výběry, přehledy a tisky z předpisů a plateb; tisk poštovních poukázek.

nahoru

===

Sklad potravin s normováním jídel a s výpočtem nutričních hodnot pro zdravotnická zařízení

Modul nabízí tyto funkce:

* správu jednoho nebo více skladů (metoda FIFO);

* správu katalogu potravin;

* správu katalogu jídel;

* pořízení příjemky a výdejky;

* možnost definice kategorií strávníků podle druhu diety;

* správu jídelních lístků;

* porovnání finančních norem jídel dle počtu strávníků a výdeje ze skladů;

* výpočet průměrných denních nutričních hodnot dle jídelních lístků za dané období dle dané kategorie strávníků;

* tisk příjemky a výdejky, přehledů příjmů a výdejů, stavů dle materiálu;

* tisk standardní skladové reglety a skladové karty materiálu;

* tisk sestav jídelních lístků;

* tisk sestavy „formátovaný rozpis jídel a surovin pro aktuální den“ (rozpis pro kuchyň).

nahoru

===

Ochranné pracovní pomůcky

Aplikace nabízí tyto funkce:

* evidenci pracovníků;

* správu "karet" pracovních pomůcek;

* správu katalogu ochranných pracovních pomůcek;

* definici seznamu pracovních pomůcek dle profesí;

* evidenci ochranných pracovních pomůcek přidělených konkrétním pracovníkům;

* sledování doby použitelnosti;

* univerzální výběr a tisk seznamů ochranných pracovních pomůcek.

nahoru

===

Pokladna

Modul nabízí tyto funkce:

* správu pokladní knihy;

* možnost definice pokladen pro každého klienta pro zadaný účetní rok;

* pořízení příjmů a výdajů hotovosti z pokladny;

* tisk příjmového/výdajového dokladu;

* automatický výpočet stavu pokladny po každém pohybu;

* výčetku;

* možnost zaúčtování pohybu;

* tisk pokladní knihy.

nahoru

===

Demoverze všech programů si stáhněte na stránce ke stažení

Máte-li zájem o zakoupení nebo předvedení některých programů, objednejte na adrese:

Ing. Hana Nídlová

Nádražní 289

363 01 Ostrov

nebo telefonicky 604 684 395

nebo e-mailem:h.nidlova@nidl.cz

nahoru