Nabídka programů pro elektronickou spisovou službu

===

Všechny programy nabízejí tyto funkce:

* adresář;

* možnost připojení elektronického dokumentu k řádku dokladu;

* výběry, hledání a třídění dle pořízených dat;

* export dat do textového souboru, MS Excelu, MS Accessu;

* ochranu dat před neoprávněnými uživateli;

* zálohování pořízených dat.

===

Spisová služba

Naše aplikace Spisová služba splňuje všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a vyhl. č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a zákonem 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi a národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.

Aplikace nabízí tyto funkce:

* správu adresáře odesílatelů a adresátů;

* vazbu na Datovou schránku podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;

* zápis dokumentů do podacího deníku; včetně tvorby čísla jednacího dle výše uvedeného zákona; zařazení dokumentu dle spisového a skartačního řádu;

* možnost řazení dokumentů do spisů a jednoduché vyhledávání všech dokumentů daného spisu;

* zjednodušený zápis hromadné korespondence; možnost definice vzorů; možnost definice rozdělovníku a oběh dokumentů dle rozdělovníku v elektronické podobě v určeném pořadí

* možnost hromadného odesílání e-mailů;

* tisk adresních štítků a poštovního podacího archu;

nahoru

===

Evidence korespondence

Aplikace nabízí evidenci přijatých a odeslaných dokumentů pro subjekty, které nejsou povinny vést spisovou službu dle zákona o archivnictví.

Aplikace nabízí tyto funkce:

* správu seznamu odpovědných pracovníků;

* možnost definice a tisku rozdělovníku k jednotlivým dokumentům;

* sledování termínů vyřízení;

* možnost opakovaného vkladu.

nahoru

===

Demoverze všech programů si stáhněte na stránce ke stažení

Máte-li zájem o zakoupení nebo předvedení některých programů, objednejte na adrese:

Ing. Hana Nídlová

Nádražní 289

363 01 Ostrov

nebo telefonicky 604 684 395

nebo e-mailem:h.nidlova@nidl.cz

nahoru